Montaż powietrznej pompy ciepła z kotłem kondensacyjnym(hybryda) w domu jednorodzinnym, Warszawa - Oferta nr150772 - Oferteo.pl

Montaż powietrznej pompy ciepła z kotłem kondensacyjnym(hybryda) w domu jednorodzinnym, Warszawa


Cena brutto: 40000.00 PLN

Główną funkcjonalnością kotłowni jest wytwarzanie ciepła do instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, urządzenie hybrydowe posiada również możliwość wytwarzania chłodu. Oferta obejmuje urządzenie hybrydowe z jednym czujnikiem programowalnym.Przy montażu kotłowni zostanie wykorzystana instalacja znajdująca się w obiekcie zamawiającego.
Montaż kotłowni polega na doborze urządzeń optymalnych dla obiektu(karty doborowe dołączone do oferty), montażu nowych urządzeń, ułożeniu instalacji elektryczno-elektronicznej, podłączeniu instalacji wodnej, zintegrowaniu nowych urządzeń z innymi urządzeniami np. kolektorami słonecznymi, montażu modułu powietrznej pompy ciepła na zewnątrz budynku oraz ułożenie instalacji freonowej (miedzianej), elektrycznej i elektronicznej dla modułu pompy ciepła. Niniejsza oferta obejmuje montaż modułu zewnętrznego urządzenia hybrydowego na ścianie zewnętrznej budynku w odległości nie większej niż 10m od pomieszczenia kotłowni.
Zakres prac nie obejmuje prac budowlanych. W zakresie przepustów prace kończone są poprzez uszczelnienie przepustów pianką montażową. W przypadku instalacji pod posadzką prace kończą się na przysypaniu rur piaskiem do dalszego uzupełnienia posadzki będącego poza zakresem niniejszej oferty. W cenie zawarte jest również programowanie pompy ciepła oraz obliczenie na podstawie rachunków za prąd i gaz optymalnego punktu pracy(punkt biwalentny).

Niniejsza oferta obejmuje zakres prac znany wykonawcy. W przypadku prac których zakres prac rodzaj materiałów nie są znane wykonawcy zostaną one objęte kosztorysem po wykonawczym po ustaleniu wymagań z inwestorem. Podana cena jest ceną przykładową dla reprezentatywnego obiektu jednorodzinnego o powierzchni 400m2. W przypadku każdej instalacji należy wykonać ofertę indywidualną. Cena zależy od mocy urządzenia, wielkości pomieszczenia, odległości modułu zewnętrznego od pompowni.

Niniejsza oferta obejmuje podstawowy wariant instalacji, istnieje możliwość dodania dodatkowych rozszerzeń instalacji zwiększających możliwości urządzenia.

Mazowieckie, Warszawa
Zaliczka po akceptacji oferty do dnia dostarczenia materiałów i sprzętu (14 dni)
5 tygodni
De Dietrich
 
 


Liczba wyświetleń strony: 34